Wereldondergangs-bullshit versus reële angst

Janine Moorees, 18. August 2017

Het is net 5 dagen geleden, dat wij in een Duits artikel de alarmistische berichtgeving in de boulevardpers over zogenaamde wereldondergangen hebben aangesproken en daarbij op een veelvoud aan artikelen, zowel van ons alsook uit andere wetenschappelijke bronnen gewezen hebben, die heel duidelijk en begrijpelijk aantonen, dat dit bullshit is. Nu komt er een nieuwe variant uit deze hoek …

Toegegeven, dit keer is het een nieuwe variant. Geen asteroïde, geen onheilspellende fantasieplaneet, maar een zonsverduistering. Deze keer is het dezelfde auteur: David Meade. Deze door Bijbelverzen geïnspireerde wereldondergangsprofeet en zelfbenoemde astronomie-expert, wil in de aanstaande zonsverduistering, die op 21 augustus 2017 op het Noord-Amerikaanse continent te zien zal zijn, een van de Bijbelse plagen zien. Deze verduistering zou dan de uiteindelijke voorbode voor de botsing met de (nog altijd nog niet bestaande) planeet “Niburi” zijn.
Ook hier verwijs ik nog een keer op de blog „Astroticticum Simplex“ van de astronoom Florian Freisetter, die daar in diverse artikelen zeer minutieus uitlegt, waarom Nibiru niet kan bestaan.
Maar ook als de variant van de “zonsverduistering” nieuw is, het gaat desondanks om dezelfde bullshit, die in talloze vormen, met penetrante regelmatigheid in de relevante media weer tevoorschijn wordt gehaald. Vergeef me alsjeblief voor het veelvuldig gebruik van het woord “bullshit”, maar je kunt het gewoon niet anders noemen. Je zou het eigenlijk ook niet anders moeten willen noemen.

De wereldondergang is onzin, maar de angst kan reëel zijn

In dit artikel wordt aan het einde verteld, dat het allemaal onzin is, dat er geen handvesten, belastbare bewijzen voor bestaan en dat de auteur van dit samengezweer ook niet helemaal serieus te nemen is. Maar wel wordt eerst met een indrukwekkende apocalyptische previewfoto en een prikkelende titel gesuggereerd, dat de wereld echt ten onder zal gaan. Wat ik van dit soort praktijken vindt, omdat er helaas toch mensen zijn, die zoiets geloven en echt reële angst hebben, heb ik een paar dagen geleden in dit Duitstalige Artikel geschreven.
Zo ziet het er dan voor “alleen titel lezers” uit, en zo blijft het ook in vele hoofden hangen:
clip_image002
Screenshot: maennersache.de
clip_image004
Screenshot: Daily Star
Waarbij je eerlijkheidshalve moet zeggen, dat de Daily Star het artikel veranderd heeft, zodat nu bij het oproepen een direct aan het begin ingebedde video automatisch afgespeeld wordt, waarin NASA Senior Scientist David Morrison van het Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI) op de lezersbrief van een 12-jarig meisje ingaat, waarin ze vraagt, of ze bang moet zijn voor Nibiru:

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von players.brightcove.net zu laden.

Inhalt laden


De rest van het artikel in de Daily Star bestaat echter uit een indrukwekkende galerij van apocalyptische foto’s met in verhouding weinig informatie. Als afsluiting wordt in een lezersenquête nog de vraag gesteld, of men in de “Nibiru-Kataklysmus” gelooft. Een aanzienlijk deel van 30% van de ondervraagden antwoordden met “ja”:
clip_image007
screenshot: Daily Star
Ook als de enquête niet representatief is, laat hij wel zien, dat het aandeel van die mensen, die iets aannemen uit zulke berichten, misschien groter is dan je zou denken.

Wie niets weet, moet alles geloven

Het ontbreekt gewoon vaak aan basiskennis en gefundeerde achtergrondkennis op het gebied van de astronomie, om duidelijk te kunnen herkennen, dat deze berichten absolute onzin en natuurkundig onmogelijk zijn.
Florian Freisetter heeft het in de reacties op zijn artikelen een keer zeer mooi uitgelegd: Als iemand verteld wordt, dat achter het huis een vuurspuwende draak zit, zal hij het niet geloven, omdat hij genoeg over deze wereld weet, om te weten, dat er geen vuurspuwende draak kan bestaan. Zou men genoeg over astronomie weten, dan zou men ook ZELF kunnen herkennen, HOE onzinnig dit hele Niribuverhaal is.
Want wat voor deze mensen, die zich laten beïnvloeden door dit soort voorspellingen, absoluut echt is, is de angst. Dat mag je niet gewoon aan de kant schuiven, maar dat moet je serieus nemen. Wie echt gelooft, dat Niribu straks op de aarde zal inslaan, is er echt bang voor, omdat hij niet weet, wat hij moet geloven.

“Geloof” is de compleet verkeerde aanpak! We hebben KENNIS nodig. De angst ontstaat door onwetendheid; ze ontstaat, omdat men onbeschermd is overgeleverd aan het geklets van de wereldondergangsprofeten en de hysterie van de media en niet kan classificeren, of wat daar verteld wordt onzin is of niet.
(Bron: Florian Freistetter – Wie man keine Angst mehr vor dem Weltuntergang 2012 hat)

De remedie is hier dus kennis. Wie echt bang is en zulke verhalen gelooft, raad ik aan om boeken over astronomie te lezen. Een sterrenwacht te bezoeken, daar na te vragen, lezingen en rondleidingen in planetaria te bezoeken en misschien zelfs lid te worden van een astronomische vereniging en daar een keer zelf de hemel met telescopen te observeren.
Het universum is ook zonder deze Apocalyps bullshit al spannend genoeg. En per slot van rekening weet men zoveel over ons zonnesysteem, om zelf te WETEN, dat zulke griezelverhalen alleen maar griezelverhalen zijn.
Verder aanbevelingen, waar je je kunt informeren, kun je in ook in dit artikel van Florian Freisetter lezen.

Auteur: Rüdiger, mimikama.at
Vertaling: Petra, mimikama.nl


Unabhängige Faktenchecks und Recherchen sind wichtig und richtig. Sie fördern Medienkompetenz und Bildung. 

Ein unabhängiges und für jeden frei zugängliches Informationsmedium ist in Zeiten von Fakenews, aber auch Message Control besonders wichtig. Wir sind seit 2011 bestrebt, allen Internetnutzern stets hochwertige Faktenchecks zu bieten.  Dies soll es auch langfristig bleiben. Dafür brauchen wir jetzt Deine Unterstützung!

Hinweis: Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.

weitere mimikama-Artikel