Plant IS een nucleaire aanval op Europa?

Janine Moorees, 29. Juli 2016

Momenteel bereiken ons ontelbare aanvragen over een statusbijdrage die op het moment weer op Facebook wordt gedeeld.

image

Artikel van de OE24. Alleen de previewfoto laat je al in elkaar krimpen!

Allereerst dient opgemerkt te worden dat het om een artikel van 20 april 2016 gaat, wat hoogstwaarschijnlijk een reactie op de bijdrage van de Engelse „Telegraph“ van 19 april 2016 is.

Terwijl de “Telegraph” over “terechte bezorgdheid” bericht, dat de terreurgroep ISIS zou kunnen proberen aan nucleair materiaal te komen, verklaart OE24:

“Zowel de NATO als ook EU-leiders hebben bevestigd dat er terechte bezorgdheid is dat de terreurmilitie “Islamitische Staat” (IS) in het bezit is van chemische, biologische, nucleaire en radioactieve materialen.”

Klinkt hetzelfde, maar is het überhaupt niet. In de bedoelde persconferentie, die beide bronnen als verificatie aanvoeren, uit Dr. Jami Shea [sic!] zich in het “serieuze” OE24-artikel als volgt:

„we know terrorists are trying to acquire these”, also

“We weten dat terroristen proberen om hier aan te komen” (nucleaire wapens)

Nee, dat meen je niet, zouden terroristen graag speelgoed in de vorm van een atoomwapen hebben?

Daar was ik in mijn eentje toch niet opgekomen. De veel belangrijkere vraag is, of ze in het bezit van atoomwapens zijn – en daarover hebben experts geen “terechte bezorgdheid”.

De theoretische, maar zeer onrealistische mogelijkheid wordt weliswaar ingecalculeerd, veel denkbaarder zou de bouw van een zogenaamde “Dirty Bomb” in Duitsland zelf zijn omdat de kans op het illegaal invoeren van een bom naar Europa zeer klein is.

Nucleair materiaal is in Duitsland voorhanden, bijvoorbeeld in ziekenhuizen waar het voor speciale chemotherapie wordt gebruikt. En IS zou dit illegaal in handen kunnen krijgen.

De “Dirty Bomb” zelf moet als zodanig eerder als afschrikking gezien worden. Want het grootste gevaar die er vanuit gaat is niet het minimale nucleaire gehalte, maar de (in tegenstelling tot een atoombom beperkte!) onmiddellijk verwoestende kracht.

Korte tussenconclusie:

IS zou graag een atoombom willen hebben maar heeft niet de mogelijkheid daar aan te komen. Dus moet een andere bom (hoe wonderlijk) zijn, die minimale nucleaire delen bevat en door OE24 gemakkelijk als atoombom gedeclareerd wordt.

Geïmplanteerde bommen

Volgens “DailyStar wordt op de conferentie besproken dat IS probeert de bommen in het menselijk lichaam te implanteren. Bovendien willen ze zelfrijdende auto’s hacken. Zo gaat het dan verder in het artikel.

De “DailyStar” verwijst op haar beurt naar de “Bild” en, nu vind ik, nu hebben alle “bronnen, die heftig naar een kop zoeken, elkaar eindelijk gevonden.

De bewering zelf is niet onjuist, zo veel bij voorbaat, maar vertekent het op de conferentie besprokene en door experts ingeschatte aanwezige risico.

Want daar werd opgemerkt dat IS dat natuurlijk graag zou willen – maar dat de veiligheidsvoorschriften het hun praktisch onmogelijk maken en dat daarom de verdere uitbouw van de veiligheidsstandaarden een garantie voor de best mogelijke bescherming zouden bieden.

Conclusie:

Natuurlijk zou de terreurgroep IS atoombommen willen hebben, ze zouden zelfrijdende auto’s willen “hacken”, in het menselijk lichaam geïmplanteerde bommen en nog veel meer.

Onder andere de absolute macht en controle. Het reële risico, dat ze aan de benodigde middelen en de technische kennis komen, is zeer gering.

Niet als laatste dragen onze veiligheidsstandaarden eraan bij de risico’s te minimaliseren. De in het genoemde artikel van OE24 geïmpliceerde hysterie is volgens de primaire bron niet gerechtvaardigd.

Auteur: Lena F., mimikama.at
Vertaling: Petra, mimikama.nl


Hinweis: Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.

weitere mimikama-Artikel