Werd een 20.000 jaar oude transformator gevonden? Aliens of Humbug?

Janine Moorees, 16. Januar 2018

Sinds enige dagen gaat er een artikel over een vondst van een vermeende “antieke transformator” op diverse blogs rond. Een vondst, die naar verluidt “minstens 20.000 jaar oud” zou zijn en daarom, zo berichten diverse artikelen, ons begrip van de geschiedenis van de mens compleet opnieuw zou definiëren.

Hier een voorbeeld van zo’n artikel:

Screenshot: earth-chronicles.com

Gaat het hier echt om echt een antieke versie van een transformator?

Als eerste: Duistere complottheorieën over buitenaardsen, die de mensheid naar verluidt al´sinds de oertijd bezoeken en begeleiden, zijn niets nieuws. Ook een deel van de parawetenschappen, de pre-ruimtevaart, houdt zich bezig met zogenaamde technische prestaties als vliegtuigen, ruimteschepen, elektriciteit, die – volgens de voorstanders van deze theorieën – al in de oudheid bekend zouden zijn geweest.

Vermeend bewijsmateriaal voor deze beweringen is meestal vrij dun geformuleerd en in de meeste gevallen zijn deze “fenomenen” als inscripties en wandtekeningen etc. of op een andere manier te verklaren, of zijn de deels afgrijselijke theorieën ook heel gemakkelijk te weerleggen.

Nu hebben we hier concrete foto’s, waarop inderdaad een steenachtig structuur te zien is, die aan een transformator doet denken. Wat is er in dit geval aan de hand?

De bronnen

De berichten over deze vondst zijn bijna uitsluitend op blogs als “disclose.tv”, “alienstar.org” of “earth-chronicles.com” te vinden, die zich onder andere met vragen bezig houden, of Noach de ark met staalplaten gebouwd heeft en een atoomaandrijving gebruikt heeft, of of de maan helemaal geen maan is, of of hij door buitenaardsen bewoond is. Allemaal erg spannend, maar alles ook tamelijk onzinnig. Het zijn bronnen die ook star en zeker beweren, dat de Annunaki, een naar verluidt buitenaards “goddelijk” ras, dat op verre zomer- en Akkadisch mythologieën is gebaseerd, al mobiele telefoons hebben gebruikt. Het “bewijsstuk” bleek echter het werk van een Duitse Art-Replik-studio te zijn, die zich in dit soort kunstwerken heeft gespecialiseerd.

Het object

Dan bekijken we het object, dat door de fotograaf Ismet Smiley in de Šar-Planina- bergketen in Kosovo gevonden werd, toch van dichtbij: We zien een klonterige vorm, die op een plek inderdaad een soort spoel heeft, die echter al relatief sterk verroest is. Op een andere plek zijn boorgaten te herkennen:

De zogenaamde Transformator
Boorgaten aan de onderkant

We moeten toegeven, dit ding ziet er apart uit. Maar klopt de rest van de bewering, die de vondst interessant maakt, namelijk de leeftijd, die minstens 20.000 jaar zou bedragen? Dat wordt in ieder geval eerst zo beweerd. Wie deze analyse doorgevoerd zou hebben, welke wetenschappers dat vastgesteld zouden hebben, wordt echter niet genoemd. Slechts, dat je niet moet verwachten, dat de wetenschappers iemand de waarheid vertellen, als je ze ernaar vraagt. Er wordt zelfs gespeculeerd, dat de vinder, Ismet Smiley, nu zelfs voor zijn leven moet vrezen, omdat “men de waarheid wil onderdrukken”. Klinkt logisch en volkomen overtuigend, of niet dan?

Daarbij: Als de vondst daadwerkelijk 20.000 jaar oud zou zijn, zou het koper dan niet meer geoxideerd zijn dan op de foto’s te zien is?

Goed, tot zover de bewering, wat dit ding betreft. Maar wat is het nu echt?

De poging tot een verklaring

Het is voor ons, die zulke onderzoeken doen, natuurlijk niet altijd gemakkelijk om een definitieve uitspraak te doen, zonder het object zelf te kunnen onderzoeken.

Op de blog “anonymous-feed.com”, een site, die ook gebruik maakt van de bekendheid van het anonymous-collectief, om daarmee deels zeer duistere complottheorieën en beweringen te legitimeren, vindt deze keer een plausibele verklaring voor dit zeldzame object.

De schrijvers van het artikel daar hebben onder een Russischtalige video reacties gevonden, die logisch leken. Hieronder de kernboodschappen van deze reacties:

Het gaat om een hoogspanningstransformator, gelijk aan het type TOL-10. Wat er als steen uitziet, zou een epoxidehars zijn. De vermeende spoel zou daadwerkelijk de hoofdwikkeling deze trafo zijn. Tot in de jaren 90 zouden deze apparaten met een composietmateriaal gevuld zijn geweest, sommigen daarvan zouden daadwerkelijk een optische gelijkheid met gesteente hebben. Daarbij zouden dit soort transformatoren o.a. in mengmachines in het kader van bergbouwwerkzaamheden gebruikt worden, waarin beton en cement verwerkt werden. Met de tijd, deels al na een half jaar, had zich vaak een laag op het toestel gevormd. De mengtrommels zouden dan meestal gesloopt worden, de transformatoren echter vooraf uitgebouwd worden.

Dat is inderdaad tot nu toe de meest plausibele verklaring voor dit vreemd uitziende apparaat. Ook volgens „Ockhams Rasiermesser„, een onderzoeks- en conclusieprincipe, dat gebiedt, bij twijfel altijd de eenvoudigste verklaring te kiezen, is deze aanpak het best bruikbaar. Het enige punt van de bewering aan het begin, die daartegen zou spreken, is de zogenaamde leeftijd van 20.000 jaar, waarvoor er nergens bewijzen zijn en wat ook aan de hand van de toestand van de spoel onjuist lijkt.

Het lijkt nu eenmaal veel logischer, dat we hier een oude, met sediment, cement en beton bedekt exemplaar van een transformator voor ons hebben, dan dat we theorieën over buitenaardsen of oude goden met geavanceerde technologie als verklaring moeten accepteren.

Volledige zekerheid zou je natuurlijk alleen met nader onderzoek van het apparaat kunnen krijgen. Maar je kunt met zekerheid uitsluiten, dat het hier om alientechnologie gaat, zoals bewezen bij alle artefacten, waarbij dit beweerd wordt.

Auteur: Rüdiger, mimikama.at
Vertaling: Petra, mimikama.nl


Hinweis: Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.

weitere mimikama-Artikel