Legalisatie van pedofilie? – Twee oude brochures fladderen over Facebook

Janine Moorees, 13. März 2018

Als het heel goed met iemand gaat en je deze toestand als storend ervaart, dan moet je iets vinden, om je over op te winden.

Het liefste over “die daarboven”, politici dus , dat is altijd aantrekkelijk. Zo is het niet verwonderlijk, dat dit artikel ineens uit de mottenballen is gehaald en opnieuw op Facebook wordt verspreid.

image

Duitsland en de EU willen pedofilie en kinderpornografie legaliseren”

Brochures van een onderafdeling van het Duitse ministerie voor familiezaken moedigen ouders aan hun 1-3 jarige kinderen seksueel te masseren. Twee boekjes van 40 pagina’s met de titel “Liefde, Lichaam en spelende Dokter” van het Duitse Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zijn bestemd voor ouders – de eerste voor kinderen vanaf 1-3 jaar en de andere kinderen vanaf 4-6 jaar.

Verder wordt er beweerd, dat vaders zich vaker voor de clitoris van hun dochters zouden moeten interesseren, zodat de kinderen hun lichaam leren kennen. Zoals een nieuwsgierig kind de geslachtsdelen van de ouders aanraakt op pakt, zo moeten de ouders hetzelfde bij de kinderen doen.

Uiteindelijk wordt over Duitsland als “gedegenereerde staat” geschreven, wiens tv-zenders en tijdschriften vol met pornografie zouden zijn en dat men zich daarom in ieder geval bij de volgende EU-verkiezingen tot de rechtse partijen moet wenden, zodat er weer orde en fatsoen in Europa terug te krijgen.

Wat is er aan de hand?

Als eerste willen we graag duidelijk maken, dat dit artikel uit 2009 is . Dat willen we duidelijk maken, omdat betreffende brochures er op dat tijdstip helemaal niet meer waren. Maar ze hebben daadwerkelijk bestaan.

clip_image002

Bron: wikimannia.org

Bestaan die brochures nog?

Deze brochurees werden van 2000 tot 2007 in Duitsland en Zwitserland o.a. door de Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung via internet gratis aangeboden en zouden ouders over “de omgang met de verschillende uitingen van kinderlijke seksualiteit” informeren.

Wat staat erin?

We hebben de brochures doorgelezen. Daardoor kunnen we terecht zeggen, dat deze beschrijvingen, zoals het in het Engelstalige artikel staat, zo niet in de brochures staan. Je kunt er dus vanuit gaan, dat dit artikel pure haatzaaierij en propaganda voor rechtse partijen moet zijn. Maar dat is maar de halve waarheid.

Want in de brochures staan daadwerkelijk passages en foto’s, die op zijn minst twijfelachtig zijn! Bijvoorbeeld de zin: Schede en vooral de clitoris krijgen nauwelijks aandacht door zachte aanraking (noch door vader noch door moeder) en maken het moeilijk voor het meisje, om trots te zijn op haar seksualiteit” kun je ook als aanmoediging zien, de geslachtsdelen van het kind aan te raken. Waarschijnlijk bedoelde “Eutimes” ook die zin.


Mimikama, verdedigen jullie deze brochures nu?

Nee. Omdat er ongetwijfeld niet een maar meerdere paragrafen in de brochures staan, die heel gemakkelijk verkeerd begrepen kunnen worden en ook de afbeeldingen zijn, naar onze mening voor een deel echt onnodig

Goed. En waarom precies zijn deze brochures er niet meer?

In 2007 werd er aangifte gedaan tegen de schrijfster Ina-Maria Phillips en de Bzga, bij de officier van justitie in Keulen – vanwege openlijke aanmoediging tot seksueel misbruik van kinderen. Irene Johns van de Kinderschutzbund (een organisatie die zich inzet voor het belang van kinderen, niet te verwarren met de Raad van de Kinderbescherming in Nederland) meende over deze brochures, dat “hoewel de brochures heel anders bedoeld zijn, ze door pedofielen als rechtvaardiging gebruikt zouden kunnen worden”.

Het ministerie van familiezaken, toen nog onder de leiding van de toenmalige minister voor familie, Ursula von der Leyen, reageerde snel op deze openbare disccussie over deze brochures en verwijderde ze op de pagina van het Bzga. Echter lagen ze blijkbaar nog minstens 2 jaar lang in gedrukte vorm bij Kindergartens, bij familie voorlichtingscentra en bij kinderartsen.

Conclusie:

Ja ,deze brochures bestonden. Ja, ze hadden controversiële passages en foto’s. Ja, ze werden uit “de handel” genomen.

Maar nee, het gaat hier alleen maar over brochures. Niet om een wetsontwerp. Ook niet om een “ambtelijke handleiding, als rechtvaardiging voor pedofilie” zoals de Kölner Express Irene Johns van de Kinderschutzbund destijds fout citeerde.

En er bestaat in ieder geval geen legalisatie van pedofilie en kindermisbruik in Duitsland en de EU!

Auteur: Ralf, mimikama.at
Vertaling: Petra, mimikama.nl

Bronnen:
Spiegel-Online
Institut für Sexualpädagogik
Nieuwsfrequent.nl


Hinweis: Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.

weitere mimikama-Artikel