Visitekaartjes met drugs – wat is er met deze waarschuwing aan de hand?

Janine Moorees, 7. September 2017

N.a.v. een aanvraag per e-mail over een bericht, dat al jaren als kettingbrief rondgaat, wijzen wij erop, dat …

… het nog altijd om een Fake gaat!

Na al die jaren, verschijnen er steeds weer mededelingen, dat het volgende bericht nog altijd in omloop is:
Net via WhatsApp gekregen, ik denk dat het een Fake is, toch?

Dit bericht komt rechtstreeks van de politie !!!!
Ze zijn weer bezig, waarom lezen we zoiets niet in de Krant ???
Héél belangrijk !!!
In een benzinestation in Antwerpen, stapte een man op een vrouw af die stond te tanken.
Hij bood aan haar te helpen, een type Oostblokker, stelde zich voor als schilder en gaf haar zijn visitekaartje.
Zij nam het visitekaartje aan als blijk van goede wil, en stapte terug in haar auto.
De man stapte toen in een andere auto, die bestuurd werd door een andere man.
Toen de vrouw zich klaarmaakte om verder te rijden, zag ze dat beide mannen
op dat ogenblik ook gingen vertrekken.
Bijna onmiddellijk voelde ze zich onwel, en leek geen adem meer te kunnen halen.
Ze probeerde het raampje te openen, en werd er zich van bewust dat de misselijk-
makende geur op haar hand zat, n.l. de hand die het visitekaartje had aangenomen.
Ze zag dat de auto met beide mannen haar op de voet volgde, en was zich er van bewust dat ze snel iets moest doen.
Ze reed de parking op van het eerstvolgende benzinestation, stopte en begon onmiddellijk en herhaaldelijk
te toeteren en om hulp te roepen.
Beide mannen sloegen toen heel snel op de vlucht, maar de vrouw voelde zich nog steeds onwel.
Pas een tijdje later begon de vrouw zich weer beter te voelen.
Er zat dus duidelijk een substantie op het kaartje die haar flink in de problemen
had kunnen brengen.
Dit verdovend middel heet BURUNDANGA en wordt gebruikt om mensen te overvallen,
om hen te bestelen of op een andere manier van hen te profiteren.
Deze drug is vier keer krachtiger dan een verkrachtingsdrug en is overdraagbaar via
een simpel visitekaartje.
Wees voorzichtig en neem dus geen visitekaartje aan van een onbekende, zeker als U op dat ogenblik alleen bent.
Dit geldt ook voor mensen die U thuis bezoeken en U hun diensten aanbieden, terwijl ze U hun visitekaartje afgeven.
Stuur dit bericht zoveel mogelijk door via de moderne communicatiemiddelen, opdat we dergelijke vormen van agressie kunnen voorkomen.

We schrijven het jaar 2009

Het bericht dook voor de eerste keer op.
Ook als er in de loop van de tijd steeds weer passages veranderden of er iets bij verzonnen werd – het gaat nog altijd om de oorspronkelijke waarschuwing, die als e-mail werd rondgestuurd:
clip_image002
Toen meldde de politie zelf al het volgende mee:

27.03.2009: De visitekaartjes met drugs bestaan niet. De politie waarschuwt voor e-mails, die momenteel rondgaan. Ze bevatten een zogenaamde “urban legend”.
In de loop van de tijd vond dit bericht zijn weg dan ook naar de messengers, zoals bijvoorbeeld WhatsApp, war deze hoax nog altijd rondgaat.
Het verhaal van de visitekaartjes is een echt hardnekkige kettingbrief.

Wat zijn kettingbrieven?

Kettingbrieven werden vroeger met de post verstuurd en toen waren het ook nog echte “brieven”. Tegenwoordig worden kettingbrieven per e-mail, op Facebook (en andere sociale media) of via WhatsApp verstuurd. Er wordt altijd gevraagd de brief te kopiëren en aan veel andere ontvangers te sturen. Er wordt deels ook met de angst van de ontvanger gespeeld, want of je moet iets betalen of zelfs sterven, als je ketting onderbreekt.
Gebruikers worden dus onder morele druk gezet, om het betreffende bericht door te sturen.
Bij Wikipedia kun je daar het volgende over lezen:
Tegenwoordig worden kettingbrieven vaak per e-mail verzonden. Vaak wordt er gewezen op het een of ander schrijnende onrecht dat iemand wordt aangedaan. Soms bevat het mailtje een dreigement: als je het niet verder stuurt, zal je iets ergs overkomen, zoals ongeluk of het verliezen van je gratis e-mailaccount. Een ander argument om het verder te sturen is, dat de brief al heel lang rondgaat en een wereldrecord aan het breken is en je het toch niet op je geweten wilt hebben dat dat door jouw nalatigheid niet gebeurt.
Een bijzondere vorm van een kettingbrief per e-mail is de valse viruswaarschuwing (een vorm van hoax). Het mailtje bevat dan de waarschuwing dat een virus actief is, plus de waarschuwing dit naar zo veel mogelijk bekenden door te sturen. Soms tracht het mailtje de ontvanger er toe te brengen een schadelijke handeling uit te voeren (bijvoorbeeld het wissen van een essentieel bestand). Ook hier bevat het mailtje het verzoek het aan alle bekenden door te sturen.
Ketting-e-mails roepen op tot het doorsturen voor geluk, om armoede te bestrijden, geld in te zamelen of om aan te geven wie je vrienden zijn. Verder zijn er protest-kettingmails, die na een aantal keren doorsturen naar een overheidsvertegenwoordiger doorgestuurd dienen te worden.
Er treedt ook al snel een privacyprobleem op. Meestal staan alle actuele e-mailadressen in het doorgestuurde mailtje; een goudmijn voor spammers en handelaren in e-mailadressen…

Kettingbrieven hebben verschillende doelen:

  • Mededelingen verspreiden, bijvoorbeeld geld inzamelen, onware viruswaarschuwingen, religieuze of politiek teksten.
  • E-mailadressen verzamelen (Spam, Phishing)
  • In gang zetten en houden van spellen
  • Oplichtingspogingen (Make Money Fast)
  • Storing van communicatiediensten (bijvoorbeeld e-mail)
  • Treiteren van instellingen of personen (Stalking, pesten)
  • Sluikreclame

Conclusie:

Deze waarschuwing is een kettingbrief, hoax, Fake – oftewel: helemaal uit de duim gezogen!
Als je zo’n bericht ontvangt, dan is er maar een ding wat helpt: De ketting onderbreken en niet doorsturen!

Vertaling: Petra, mimikama.nl


Unabhängige Faktenchecks und Recherchen sind wichtig und richtig. Sie fördern Medienkompetenz und Bildung. 

Ein unabhängiges und für jeden frei zugängliches Informationsmedium ist in Zeiten von Fakenews, aber auch Message Control besonders wichtig. Wir sind seit 2011 bestrebt, allen Internetnutzern stets hochwertige Faktenchecks zu bieten.  Dies soll es auch langfristig bleiben. Dafür brauchen wir jetzt Deine Unterstützung!

Hinweis: Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.

weitere mimikama-Artikel