“Textism” noodzakelijk gereedschap voor de betekenis van het geschrevene.

-Produktempfehlung: Kaspersky lab-

Omdat face-to-face communicatie steeds vaker door geschreven tekst wordt vervangen, hebben mensen geleerd, leestekens en zelfs schrijffouten te gebruiken, om hun tekst een diepere betekenis te geven. Daarbij zijn ze in staat, om onderscheid te maken tussen verschillende tekstsoorten en om formele essays en boeken anders te interpreteren dan tekstberichten. Tot deze conclusie komen onderzoekers van de Binghamton University.

Overschakelen tussen teksten

“Bij formele teksten, bijvoorbeeld in een boek of een essay, wordt de punt bijna uitsluitend grammaticaal gebruikt, om te laten zien, dat een zin volstandig is. We hebben uitgevonden, dat de punt in teksten ook een retorische betekenis kan hebben. In het bijzonder, als de schrijvende een vraag heeft gesteld en het antwoord met een enkel woord geformuleerd wordt. Zoals: “Ik heb een nieuwe hond. Wil je langskomen?”, aldus de expert Celia Klin. Schrijft de beantwoordende “Ja” zonder een punt, dan wordt dat anders opgevat dan als er wel een punt wordt gezet. “Een punt kan daarom ook de betekenis van een zin wijzigen”, aldus Klin.

Volgens de onderzoeker bevinden mensen zich in een fase, waarin geprobeerd wordt, face-to-face communicatie het beste te vervangen. Daarbij horen niet alleen emoji’s, maar ook leestekens. “De bevindingen tonen aan, dat ons begrip van geschreven taal tussen verschillende teksten varieert. We lezen tekstberichten anders dan romans en essays. Alle elementen van onze teksten kunnen de betekenis veranderen: Leestekens, hoe woorden gekozen worden, een smiley. De hoop is, dat de bedoelde betekenis begrepen wordt.”

Verder ontwikkeling te voorzien

De experts noemen de met opzet gekozen leestekens of zelfs fout geschreven woorden “textism”. Het is waarschijnlijk, dat dit fenomeen nog intensiever zal worden. “Het is nog helemaal niet zo lang geleden, dat mensen begonnen met het schrijven van e-mails en het maken van tekstberichten. Omdat deze vormen van communicatie beperkt zijn in hun vermogen om de betekenis goed uit te drukken, in het bijzonder in vergelijk met face-to-face gesprekken, hebben mensen snel ander gereedschap gevonden”, meent Klink als afsluiting.

In het afgelopen jaar hebben onderzoekers van de University of Wales zich al met de punt bezig gehouden. Ze stelden daarbij vast, dat deze zelfs een agressieve ondertoon in tekstberichten kan veroorzaken.

 

Vertaling: Petra, mimikama.nl

-Mimikama unterstützen-