Het Syrische vluchtelingenkind slaapt bij het graf van zijn ouders.

Janine Moorees, 19. Mai 2016

Een aangrijpende scene, vastgelegd op een foto: een kind ligt slapend tussen 2 graven.

Vindplaatsen van deze foto: overal, op alle sociale netwerken. De teksten erbij zijn vaak hetzelfde en beklagen het lijden van de Syrische burgeroorlog, alsook de vluchtelingensituatie.

image
(Screenshot: Twitter)

Een van de oudste uitspraken komt van Twitter (januari 2014) en luidt: “Meanwhile in Syria, a child sleeps between his parents.” (Ondertussen slaapt in Syrië een kind tussen zijn ouders) Met daarbij steeds de informatie dat het om de graven van de ouders van het kind gaat. Ook op Facebook zijn er talloze beschrijvingen die het verdriet van het kind beklagen. We kunnen ze niet allemaal weergeven. Maar klopt het ook?

Beter bekeken

Zonder veel uitleg: de foto is een in scene gezette situatie. De fotograaf Abdel Aziz Al-Abiti heeft deze foto genomen. De afgebeelde jongen is zijn neef. Het is geen wees, de graven zijn ook niet echt, maar onderdeel van een fotoproject.

Op het portaal “Beirut.com” vind je de volgende uitleg:

I’m a photographer and I try to talk about the suffering that is happening in society, it’s my hobby and my exaggeration is intended to deliver my idea
(Ik ben fotograaf en ik probeer het lijden, dat in de samenleving gebeurt te thematiseren. Het is mijn hobby en mijn overdrijving moet mijn gedachten daarover verduidelijken)

Verder hebben de foto en de scene in oorsprong niets te maken met de Syrische burgeroorlog. Abdel Aziz El-Atibi legt zelf uit dat deze foto huiselijk geweld (domestic violence) zou thematiseren. Maar vervolgens door derden in de context van de burgeroorlog wordt gebruikt.

It’s absurd how people can easily be manipulated without going back to the source and the facts.
Het is absurd hoe gemakkelijke mensen kunnen worden gemanipuleerd zonder dat er een bron of feiten worden genoemd.

Om duidelijk te maken dat deze foto in scene is gezet plaatste de fotograaf nog een foto uit de fotosessie met zijn neef op zijn Instagram account.

image

Samenvattend:

Zonder het leed in Syrië kleiner te maken of te bagatelliseren: deze foto is niet van een scene uit een burgeroorlog. De fotograaf uit Saudi-Arabië heeft dit ook nooit zo bedoeld maar wilde een volledig ander onderwerp laten zien. De fotograaf heeft het bewust gedramatiseerd om de bedoeling van zijn foto’s duidelijker over te laten komen.

Vertaling: Petra, mimikama.nl


Hinweis: Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.

weitere mimikama-Artikel