Het analyse spel op Facebook “Met welke vriend zal jij oud worden?”

Tom Wannenmacher, 29. Januar 2016

Wie kent ze niet, de analysespellen op Facebook, waarbij je door verschillende testen bepaalde personen uit jouw vriendenlijst kunt zien, met wie je zogenaamd oud wordt. Maar wat zit er nu echt achter?

Allereerst: Het gaat het niet om schadelijke zaken zoals bij een virus, Trojaan of worm, maar het gaat hier “slechts” om een vermoedelijke kraak, die dan bijvoorbeeld op de informatie van derden toegrijpt en dan die mensen met reclame e-mails bombardeert.”

Maar eerst een voorbeeld, dat je elke keer weer kunt vinden op Facebook:

clip_image004[7]

Deze test/deze analyse spellen heet “Met welke vriend zal jij oud worden?”

We nemen twee personen. Laten we die personen Petra en Janine noemen. Aan de linkerkant zie je Janine, die de test heeft gedaan en op haar tijdlijn heeft gedeeld. Aan de rechterkant zie je Petra, die in de vriendenlijst van Janine staat. Maar Petra heeft de test helemaal niet gedaan.

“Petra werd door de app/toepassing willekeurig uit de vriendenlijst van Janine gekozen.”

We hebben nu de volgende vragen:

 1. Waarom verschijnt Petra eigenlijk? Zij is toch niet de persoon die de test heeft gedaan? Dat was Janine. En …
 2. Wil Petra eigenlijk wel dat haar foto/status genoemd wordt?

Laten we nu eerst eens naar de details kijken:

Als je nu zelf zo een test gaat doen, in dit geval “Met welke vriend zal jij oud worden?”, dan verschijnt er op een website het volgende venster met de volgende opdracht: “Aanmelden op Facebook”

clip_image006[7]

Om de test te kunnen maken, moet je jezelf eerst met jouw Facebookaccount aanmelden/inloggen.

clip_image008[7]

Als je dan op “Aanmelden op Facebook” klikt, dan zal de gebruiker een app/toepassing moeten goedkeuren.

Zo ziet dat er op Facebook uit:

clip_image009

En hier staat:

“Nametests.com ontvangt de volgende informatie: je openbaar profiel, vriendenlijst, e-mailadres, Tijdlijnberichten en foto’s.”

Waarom heeft deze app/toepassing deze informatie nodig?

Deze app heeft toestemming nodig voor de toegang tot bestaande GEGEVENS van de Facebookgebruiker. Dat is nodig, zodat een test of analyse gemaakt of gedaan kan worden, zoals we hierboven al geschreven hebben.

In dit geval is de vriendenlijst erg belangrijk, zodat de Janine en Petra uit ons voorbeeld, samen oud kunnen worden.

De app zelf is dus zo’n beetje de voordeur naar elk gebruikersprofiel.

De gebruiker “opent” deze deur door op “Speel nu” te klikken.

Vanaf dat moment, heeft de beheerder van de app de beschikking over de informatie die de gebruiker “openbaar” op zijn Facebookprofiel heeft gezet. De beheerder is nu in het bezit van het e-mailadres, ontvangt informatie van de statussen en foto’s van de vriendenlijsten.

Dat is “noodzakelijk”, zodat de gebruiker nu aan verschillende testen/analysespellen mee kan doen. Zoals bijvoorbeeld:

clip_image011

Nu staan we voor 2 problemen!

Probleem 1: Petra (te vinden in de vriendenlijst van Janine).

Petra heeft deze App immers zelf nooit toestemming gegeven, het was Janine, die de App die toestemming gaf.
Oftewel: er werd een status gegenereerd en wel met een PROFIELFOTO alsook de NAAM van een DERDE PERSOON! Dat gebeurde, omdat JANINE de APP TOEGANG tot de VRIENDENLIJST gegeven heeft.

De app genereert nu, buiten Facebook, een preview. De deelnemer krijgt daarna de mogelijkheid, deze foto te bekijken en kan dan beslissen, of hij deze foto, die als preview in een link getoond wordt, wil delen.

clip_image013

Nog een keer duidelijk: een App krijgt toegang tot de profielfoto’s van vrienden en gebruikt die dan, zonder deze vrienden om toestemming te vragen.

Om het nog een keer duidelijk te maken: Een app heeft toegang tot de profielfoto’s van vrienden en gebruikt die, zonder die vrienden om toestemming te vragen.

Als afgebeelde derde heb je geen enkele mogelijkheid, om je tegen dit ongevraagde gebruik te verweren. Ineens verschijn je in dit analysespel. De app gebruikt deze foto’s ook buiten Facebook, alleen al, om een eigen preview te genereren. Als je nu deze analyse op Facebook deelt, verschijnt de profielfoto dus niet alleen op Facebook.

Voor alle duidelijkheid: een openbare foto, zoals bijvoorbeeld de profielfoto van een ander, op Facebook delen, is een volstrekt legitieme tool binnen Facebook. Iedereen heeft het recht, openbare foto’s op Facebook te delen. Deze functie eindigt echter bij de grens van Facebook. Dit lijkt heel erg op een re-upload.

Als gebruiker van deze app, ook als je het aardig bedoelt, moet je jezelf eerst afvragen, of de andere persoon zijn foto echt vrijwillig aan een app ter beschikking wil stellen.

Probleem 2: Informatie van Janine (degene die de test heeft gedaan)

Zoals we hierboven als schreven, heeft Janine door het activeren van de app de beheerder de volgende informatie ter beschikking gesteld:

 • openbaar profiel
 • vriendenlijst
 • e-mailadres
 • tijdlijnberichten
 • foto’s

Ja, het mag dan zo zijn, dat bepaalde testen en analysespellen verschillende gegevens van de gebruikers nodig hebben, zodat de gebruiker een resultaat bij de testen kan krijgen, MAAR zou je echt zo VRIJ met je persoonlijke GEGEVENS om moeten gaan?

Met een enkele klik heeft Janine heel veel INFORMATIE aan de BEHEERDER doorgegeven.

NOU EN?

Natuurlijk kun je zeggen “NOU EN?” dan verwijder ik die App toch weer uit mijn Facebook instellingen?

clip_image015

Maar let op!

clip_image016[4]

Hier wordt de APP (de toepassing) alleen maar van je Facebookaccount verwijderd. Maar de GEGEVENS zelf NIET. Die heeft de beheerder van deze APP nog altijd in zijn bezit. Dat kun je zelfs apart in het volgende aanwijzingenscherm, dat de gebruiker te zien krijgt, nalezen.

Let op: nametests.com heeft mogelijk nog steeds de gegevens die je hebt gedeeld. Voor meer informatie over het verwijderen van deze gegevens, kun je contact opnemen met nametests.com of het Privacybeleid van nametests.com bekijken.”

In die tekst kun je lezen, dat de genoemde GEBRUIKERSGEGEVENS bij de BEHEERDER in een DATABANK zijn opgeslagen!

OK! Om te weten te komen hoe je jouw gegevens kunt verwijderen, moet je het privacybeleid bekijken!

Aanwijzing: Als je deze tekst naar een Worddocument kopieert (lettertype Times-New-Roman met lettergrootte 12, dan heb je een document van 13 pagina’s voor je). En wees eens eerlijk, welke gebruiker leest VOORAF 13 pagina’s aan privacybeleid door, voordat hij op “aanmelden met Facebook” klikt? clip_image018[6]

Dus gaan we meteen op zoek naar: “… hoe je deze gegevens kunt verwijderen.”

We hebben maar meteen het woord “verwijderen” in het zoekveld ingevoerd, zodat we het meteen zouden kunnen vinden. Maar het woord “verwijderen” zoals in het aanwijzingsscherm te lezen was, staat helemaal niet in het privacybeleid:

clip_image020[4]

Het woord “remove”, hieronder in die rode balk, is op de hele pagina niet te vinden

Dan proberen we het maar met het woord “Facebook”. En nu vinden we ook iets:

clip_image022[4]

Hier staat zo ongeveer, dat gebruikers zich o.a. met een “Facebookaanmelding” aan kunnen melden. En het hangt van de gebruiker zelf af, welke gegevens hij vrijgeeft. In goed Nederlands betekent dat, dat de gebruiker hier alle GEGEVENS beschikbaar stelt, die op “OPENBAAR” staan.

Dit staat onder 5.3:

The data can differ, depending on the provider and the selections of the user; normally these are the e-mail address and the user name. In case of Facebook, this is also the – so called – „public profile information“ that can be seen by everyone. This includes the name, profile and cover picture, gender, networks (i.e. school or working place), user name (Facebook URL) and user identification number (Facebook ID).

Vertaling:

 De gegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de aanbieder en de instellingen van de gebruiker; normaal gesproken zijn dit het e-mailadres en de gebruikersnaam. In het geval van Facebook, is dit ook de – zogenaamde – „openbare informatie op het profiel“, die door iedereen gezien kan worden. Dit omvat de naam, de profiel- en achtergrondfoto, geslacht, netwerken (bijvoorbeeld school of werkplek), gebruikersnaam (Facebook URL) en het identificatienummer van de gebruiker (Facebook ID).”

Het wachtwoord zelf wordt niet doorgegeven. Zou de gebruiker deze zogenaamde “derden authenticatie” (de Facebookaanmelding) niet meer willen gebruiken, dan moet hij die onder zijn “apps” verwijderen. En ook hier staat dat ergens anders, net als bij het aanwijzingsscherm op Facebook:

Als de gebruiker de data bij de Service Provider wil verwijderen, dan moeten ze hun account bij de Service Provider annuleren.”

Wat kan er gebeuren, als je de app vergeet, deze niet verwijdert of de gegevens niet bij de beheerder laat verwijderen?

Dan zou punt 25 van het privacybeleid in werking treden en dat luidt: “ADVERTISEMENT CONSENT” (reclameovereenkomst)

clip_image024[4]

Daar zit hem de kneep. Zoals we ons kunnen herinneren, heeft de beheerder van de app ook de e-mailadressen van de gebruikers gekregen:

Door de activering van deze App heeft de gebruiker zijn toestemming gegeven voor…..

“…via electronic channels, like e-mail and/or push messages related to: test drives, cars, product samples, free coupons, sweepstakes, discount offers, credits or loans, finances, insurances, travel, applications, social media, editorial content and offers, quizzes, personality tests, smartphones, videos, mobile games & applications, newsletters, toolbars, browser addons, software, insurances, investments, dating, mobile communications, complimentary tickets, gifts, online games, travel deals, newspapers, magazines, special offers, sim cards, games, electricity, energy related offers, telecommunication services, surveys, market research, fashion, cosmetics, photo products, mail orders, imaging products.

Vertaling:

…via elektronische kanalen, zoals e-mail en/of push-berichten met betrekking tot: testritten, auto’s, product samples, gratis coupons, sweepstakes, korting aanbiedingen, kredieten of leningen, financiën, verzekeringen, reizen, applicaties, sociale media, redactionele inhoud en aanbiedingen, quizzen, persoonlijkheidstests, smartphones, video’s, mobiele games en applicaties, nieuwsbrieven, werkbalken, browser add-ons, software, verzekeringen, investeringen, het dateren, mobiele communicatie, gratis tickets, cadeaus, online games, vakantie, kranten, tijdschriften, speciale aanbiedingen, sim-kaarten, games, elektriciteit, energiegerelateerde aanbiedingen, telecommunicatiediensten, enquêtes, marktonderzoek, mode, cosmetica, fotoproducten, mail bestellingen, imaging producten.”

Conclusie:

Niet dat we nu spelbreker willen zijn. Iedereen kan rustig aan die testen meedoen, waarin je te weten kan komen, hoe je er over 40 jaar uit zult zien of welke vriend welke onderbroek draagt.

MAAR eigenlijk zou je ALTIJD in je achterhoofd moeten houden, dat je zulke analyseapps diverse privé GEGEVENS geeft, zodat ze je een uitslag kunnen leveren.

De vraag is of je dat wilt!

En of de “ruil” wel rechtvaardig is. Zijn MIJN GEGEVENS even veel WAARD als de ergernis, die ik bij deze testen meegeleverd krijg?

Gek op reclame?

Natuurlijk, als je echt graag reclame e-mails wilt krijgen met de volgende onderwerpen:

testritten, auto’s, product samples, gratis coupons, sweepstakes, korting aanbiedingen, kredieten of leningen, financiën, verzekeringen, reizen, applicaties, sociale media, redactionele inhoud en aanbiedingen, quizzen, persoonlijkheidstests, smartphones, video’s, mobiele games en applicaties, nieuwsbrieven, werkbalken, browser add-ons, software, verzekeringen, investeringen, het dateren, mobiele communicatie, gratis tickets, cadeaus, online games, vakantie, kranten, tijdschriften, speciale aanbiedingen, sim-kaarten, games, elektriciteit, energiegerelateerde aanbiedingen, telecommunicatiediensten, enquêtes, marktonderzoek, mode, cosmetica, fotoproducten, mail bestellingen, imaging producten.”

Dan kun je zulke apps rustig toestemming geven. Waarom niet? (En ja, dat was ironisch bedoeld)

Ga alsjeblieft voorzichtig met je gegevens om en maak jouw Facebookprofiel een beetje veiliger.

Info: Om direct bij de genoemde opties (via de links) te komen, moet je ingelogd zijn bij Facebook.

Haakje zetten bij:

Verwijderen:

Inhoud, contacten en zoeken:

Haakje verwijderen bij:

Zichtbaarheid beperken:

EDDK-Tip:

En….

 • Verwijder de cookies van de browser, als je dit hebt afgerond
 • Zet de GPS op je smartphone uit
 • Gebruik Facebook via je de browser van je mobiele telefoon en niet via de Facebook-App
 • Voor Facebook een eigen browser gebruiken. Dus één voor Facebook en één voor de rest.

Verder…

 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat Facebook over hem weet. Post alleen dat, wat je ook HARDOP op straat zou zeggen. Je hoeft niet je complete leven op Facebook te posten  clip_image018[7]

VERTALING: pETRA, MIMIKAMA.NL


Hinweis: Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.

weitere mimikama-Artikel