Foto van een man, die schijnbaar een 1 meter lange sprinkhaan doodgeschoten heeft.

Janine Moorees, 17. Januar 2018

Deze ansichtkaart uit 1937 zorgt voor verwarring onder de kijkers – Bestaan er werkelijk zulke monsterinsecten?

We kregen enkele aanvragen over deze foto, waarop een man te zien is, die een schijnbaar reusachtige sprinkhaan omgelegd heeft.

Trots wordt het geschoten dier aan de camera gepresenteerd.

Op de foto staat:

Grasshopper shot near Miles City Mont. ©1937 Coles Studio Glasgow Mont

En zo ziet de foto, die voor verwarring zorgt, eruit:

Kan het dan kloppen, dat er in Montana (VS) daadwerkelijk zulke grote sprinkhanen hebben bestaan?

Natuurlijk niet! Het gaat hier om een fotomontage!

Onze collega’s van Snopes hebben deze foto ook gecontroleerd en stelden het volgende vast – bij deze foto gaat het oorspronkelijk om een ansichtkaart, die door Frank D. “Pop” Conard als grappig idee op de markt werd gebracht.

De Kansas Historical Society schrijft daarover:

When a swarm of grasshoppers descended on Garden City in 1935, Frank D. “Pop” Conard had a vision. The photographer made a montage of giant insects with humans and sold the postcards like “hotcakes.” “The idea,” Conard said, “came to me after a flight of grasshoppers swarmed into Garden City attracted by the lights, and it was impossible to fill an automobile gasoline tank at filling stations that night. I went home to sleep, but awoke at 3:00 a.m. and all I could think about was grasshoppers. By morning I had the idea of having fun with the grasshoppers, and took my pictures and superimposed the hoppers with humans. I didn’t do it for adverse impressions of Kansas, but as an exaggerated joke.” A master retoucher, Conard continued to print “hopper whoppers” until his retirement in 1963. Grasshoppers were enlarged to battle a man, fit on the bed of a pickup, and hold up a train.

The picture postcard presented the possibility to inventive photographers to extend the traditional tall-tale to the photographic plate, and what is more, to devise entirely new forms that were possible only through photography. It brought into being visual effects that tall-tale tellers through the centuries had seen only in their fertile imaginations.

“They say pictures don’t lie,” explained Conard, “but from the sale of these postcards-the fastest selling novelty cards on the market it seems that Kansas people like a little funny, untruth.”

Toen een zwerm sprinkhanen in 1935 Garden City overviel, had Frank D. “pop” Conard een visie. De fotograaf maakte een montage van gigantische insecten met mensen en verkocht de ansichtkaarten als “hotcakes”. Het idee, zei Conard, “kwam bij me op nadat een zwerm sprinkhanen naar Garden City kwam, aangetrokken door de lichten, en het was onmogelijk om de tank van mijn auto bij de benzinepomp te vullen, die avond. Ik ging naar huis om te slapen, maar werd om 3 uur ‘s morgens wakker en kon aan niets anders dan de sprinkhanen denken. Tegen de morgen had ik het idee, om lol te hebben met de sprinkhanen, een maakte mijn foto’s en voegde de sprinkhanen aan mensen toe. Ik heb het niet gedaan om een slecht licht op Kansas te werpen, maar om er een overdreven grap van te maken”. Als master retoucher ging Conard door met het afdrukken van “hopper whoppers”, tot zijn pensionering in 1963. Sprinkhanen werden vergroot, om met een man te vechten, om op het laadvlak van een pick-up te passen en om een trein omhoog te houden.

Dus deze ansichtkaarten bestaan daadwerkelijk, echter de reusachtige insecten zijn een idee van een kunstenaar, die gebruik maakte van de situatie.

Desalniettemin zou je deze foto ook als Fake kunnen ontmaskeren, door een wetenschappelijk component te gebruiken.

Want biologisch gezien, zouden sprinkhanen van deze grootte helemaal niet kunnen overleven.

Wie nu roept, er bestonden toch prehistorische reuzeninsecten!! – die heeft ook gelijk. Echter geldt in onze tijd als vuistregel voor gelede dieren (insecten, spinnen, duizendpoten etc.), dat alles, dat dikker is dan een vleesworst, bij het actuele zuurstofgehalte van 20% niet zou kunnen overleven.

Omdat ook sprinkhanen grotendeels passief door diffusie via de tracheeën ademen, zou dit ademsysteem bij meer dan 2-3 cm (CENTIMETER!!!) tracheeënlengte slechts zeer beperkt functioneren.

In het Carboon (aardtijdperk) lag het zuurstofgehalte bij 35%, waardoor het destijds ook mogelijk was, duizendpoten van meer dan een meter, libellen met meer dan 70 cm spanwijdte en andere knuffelige diertjes tegen te komen … vroeger was toch niet alles beter!

“De efficiëntie van de ademhaling via een tracheeënsysteem is door de diffusiesnelheid van het zuurstof beperkt, wat een reden voor de relatief geringe grootte van een door de tracheeën ademend dier is.”

Trachee

Conclusie:

Het gaat hier om een ansichtkaart uit de jaren 30 van de vorige eeuw, die als grap bedoeld was.

Biologisch gezien, kunnen insecten zoals sprinkhanen ook helemaal niet meer zo groot worden, omdat het ademhalingssysteem deze dieren niet van genoeg zuurstof kan voorzien.

En iedereen, die bijzonder goede ogen heeft, moet het wel opgevallen zijn, dat zo’n grote sprinkhaan een schaduw over de benen van de man had moeten werpen …

Toch een goed idee, om je geld hiermee te verdienen!

Vertaling: Petra, mimikama.nl


Hinweis: Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.

weitere mimikama-Artikel