Kannst du uns einen kleinen Gefallen tun?
Wenn jeder, der unsere Rechercheberichte liest und hilfreich findet, dabei hilft, diese zu finanzieren, wird es mimikama auch weiterhin geben.
►Hier geht es zur Kaffeekasse: https://www.paypal.me/mimikama

Is het sociale romantiek? Of is het simpelweg alleen maar een sprookje? Het verhaal over de rondtrekkende roedel wolven, die de oude en zieke leden in de roedel de toon aan laat geven, ontpopt zich aan het eind eerder als een fabel dan een weergave van feiten.

- Sponsorenliebe | Werbung -

Het gaat hier om een viraal verhaal over een grote roedel rondtrekkende wolven. Op de foto zie je een sneeuwlandschap, 25 wolven en een zogenaamde groepenindeling die op de sociale netwerken een sociaalkritische interpretatie gekregen heeft.

image

Bij de foto is de volgende beschrijvende tekst te vinden:

Natuurlijk sociaal gedrag….
Een roedel rondtrekkende wolven. De eerste 3 zijn ouder of ziekelijk (gele kring). Zij bepalen de snelheid van de roedel. Als het andersom was geweest, zouden ze spoedig achterblijven en het contact met de roedel verliezen. Als ze achter zouden blijven, zouden zij slachtoffers zijn.
Na hen volgen de 5 sterksten (rode markering) In het midden de rest van de roedel en aan het einde weer 5 sterkere wolven.
Als laatste en alleen loopt de alfa-wolf (blauwe pijl). Hij controleert de gehele situatie vanuit zijn positie achteraan. Van hieruit kan hij de hele groep dirigeren, beslissen welke richting ze inslaan en is voorbereid op eventuele aanvallen van tegenstanders. De roedel volgt het loopritme van de ouderen en houdt er rekening mee dat het niet toegelaten is iemand achter te laten.

Het gaat er hier nu niet om het sociale beeld te bekritiseren maar om ernaar te kijken of de bewering klopt en ook bij de foto past. Helaas is de uitkomst van dit onderzoek eerder het tegendeel, maar toch net zo interessant.

De sterksten lopen voorop.

Onze Engelstalige collega’s van Snopes hebben zich al in december 2015 met deze foto en deze toelichting beziggehouden [1]. Het is interessant om te weten: de inhoud bestaat op viraal gebied ook in het Engels. Snopes kwam erachter dat deze foto al in 2011 bij de Guardian [2] gebruikt is. Maar daar is een compleet andere beschrijving van deze foto te vinden: Het zijn Timberwolven uit Canada en de roedel wordt door een sterke vrouwelijke wolf aangevoerd. De rest loopt achter haar aan om energie te sparen. Als de roedel door de oude en zwakkere wolven aangevoerd zou worden, dan zouden ze allemaal verhongeren en een ellendig sterven.

A massive pack of 25 timberwolves hunting bison on the Arctic circle in northern Canada. In mid-winter in Wood Buffalo National Park temperatures hover around -40C. The wolf pack, led by the alpha female, travel single-file through the deep snow to save energy.

Op de website van de Guardian wordt gezegd dat juist de sterkste wolf vooroploopt en dat heeft een heel pragmatische reden.

Het begrip alfa-wolf

In modern onderzoek naar de wolf wordt het begrip alfa-wolf inmiddels vaak vermeden, omdat latere observaties van roedels wolven in de vrije natuur laten zien dat het in de oude betekenis van alfa niet bestaat maar dat het om familieverbanden gaat. De website CHWolf.org schrijft over het begrip [3]:

Volgens hedendaagse wetenschappelijke inzichten weet men dat de meeste vrij levende roedels wolven familieverbanden zijn, die net zo georganiseerd zijn als bij ons mensen en dus het begrip „alfa“ niet meer van toepassing is op in het wild levende wolven.

Men spreekt dus doorgaans ervan dat de abstractie van de alfa bij in het wild levende dieren niet correct is en op een vergissing in de onderzoeken naar wolven gebaseerd is. Interessant om te lezen: “Was ist eigentlich mit dem Begriff Alpha-Wolf passiert? von L . David Mech1 , 2008” [4]

Groetjes van jullie verklaarbeer…. Uuuuh, verklaarwolf Andre

Vertaling: Petra, Mimikama.nl

-Sponsorenliebe-

Weil du diesen Bericht zu Ende gelesen hast…

Kannst du uns bitte einen kleinen Gefallen tun? Mehr Menschen denn je lesen die Artikel von mimikama.at, aber die Werbeerträge sinken rapide. Anders als andere Organisationen haben wir keine “Pay-Wall” eingerichtet, denn wir möchten unsere Inhalte für alle Interessierten so offen wie möglich halten. Der unabhängige Enthüllungsjournalismus von mimikama.at bedeutet jedoch harte Arbeit, er kostet eine Menge Zeit und auch Geld. Aber wir tun es, weil es wichtig und richtig ist, in Zeiten wie diesen Internetnutzer mit transparenten Informationen zu versorgen. Wir hoffen, dass du es schätzt, dass es keine Bezahlschranke gibt: Unserer Auffassung nach ist es demokratischer für Medien, für alle zugänglich zu sein und nicht nur für ein paar wenige, die sich dieses "Gut" leisten können. Durch deine Unterstützung bekommen auch jene einen Zugang zu diesen Informationen, die es sich sonst nicht leisten könnten. Wenn jeder, der unsere Rechercheberichte liest und mag, dabei hilft, diese zu finanzieren, wird es mimikama.at auch weiterhin geben.

Folgende Unterstützungsmöglichkeiten bieten wir an: via PayPal,via Steady