Feitencheck: Stierven vogels in Den Haag door 5G-straling?

Janine Moorees, 19. November 2018

Een artikel, waarin beweerd wordt dat honderden vogels plotseling stierven in Den Haag door experimenten met 5G, de nieuwe standaard voor mobiele frequenties, zorgt voor veel opwinding.

Zo schrijft de site „jdreport„ dat zich een grote zwerm van trekvogels in Den Haag verzamelde, die “plotseling” met honderden dood op de grond lagen. Ze zouden allemaal aan hartfalen gestorven zijn, ze zouden allemaal lichamelijk gezond zijn geweest. Ook zou er geen aanwijzingen voor vergiftigingen of bacteriële infecties zijn.
“De enige redelijke verklaring”, aldus de site, “zou microgolfstraling zijn, en deze straling zou wederom door testen met 5G zijn ontstaan, die op dat tijdstip tussen een gebouw en het station in Den Haag uitgevoerd werden.
Een week later zouden op dezelfde tijd weer dode vogels gevonden zijn. Op dat tijdstip zouden ook eenden hun koppen in het water gestoken hebben, alsof ze zich voor de straling wilden verstoppen. Een straling met een piekfrequentie van 7,40 GHz zou gemeten zijn.

Screenshot mimikama.at, Facebook

Wat is 5G?

5G is de volgende generatie draadloze breedbandtechnologie. De technologie biedt een hogere snelheid en een betere dekking in vergelijking met de huidige 4G. 5G mobiel gebruikt verschillende frequentiebereiken, maar niet 5 GHz en niet dezelfde frequenties als 5 GHz WLAN omdat het alle WLAN-apparaten zou storen. De frequenties zijn verschillend; afgezien van de verschillen per land gebruiken verschillende netwerkproviders verschillende frequenties. Zo zal T-Mobile USA bijvoorbeeld 600 MHz en 28 GHz gebruiken. De geplande frequenties in Europa zijn 3400 – 3800 MHz en 24,25 – 27,5 GHz en 31,8 – 33,4 GHz.

Feitencheck 1: De dode vogels

Er stierven daadwerkelijk honderden vogels in Den Haag, waarover de pers ook uitvoerig over berichtte. Daarbij waren er ook berichten over zieke honden na een bezoek aan het park.
Maar stierven de vogels allemaal plotseling?
Vogelopvang de Wulp“ zette alles in chronologische volgorde:

19. Oktober 2018: 30 dode spreeuwen

24. Oktober 2018: 30 dode spreeuwen

25. Oktober 2018: 88 dode spreeuwen

1. November 2018: 138 dode, een levende spreeuw, die kort daarop stierf

2. November 2018: 7 dode spreeuwen

3. November 2018: 44 dode spreeuwen

Alle vogels werden ‘s morgens in het Huygenspark in Den Haag onder de bomen waarin ze sliepen gevonden.

Het is dus niet, zoals wordt beweerd, een “plotselinge dood van de vogels”. De vogels, allemaal spreeuwen, werden over meerdere dagen verspreid gevonden, altijd ‘s morgens. Daarmee kunnen we uitsluiten dat ze plotseling, allemaal gelijktijdig uit de hemel vielen. Ook staan er in geen artikel over de dode vogels uitspraken over eenden die zich raar gedroegen, net zo min als dat de vogels op het zelfde tijdstip op verschillende dagen stierven.

Daarom zijn de beweringen van “connectiv events” onjuist.

Feitencheck 2: De plaats

Volgens “connectiv events” vonden 5G-tests tussen een antenne op het dak van het “HS-telecentrum” en het station plaats. De antenne zou van onderen niet zichtbaar zijn, de vogels stierven allemaal in het Huygenspark.

De plaatst kun je op Google Maps bekijken:

Screenshot Google Maps

Screenshot Google Maps

Den Haag. Van boven naar beneden zie je op de foto het Huygenspark (of Huijgenspark), het betreffende gebouw en station Den Haag.

Dus bevonden de dode vogels zich in de buurt van het gebouw en het station. Voor zover zijn de beweringen van “connectiv events” juist.

Feitencheck 3: De doodsoorzaak

Volgens “connectiv events” zouden alle vogels gezond zijn geweest en waren er geen tekenen van vergiftiging of virussen.
Maar daar zijn helemaal nog geen bevindingen!
Tot nu toe kon alleen worden vastgesteld dat de vogels geen uitwendige verwondingen hadden. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft de gemeente Den Haag laten weten dat de dood van een groot aantal spreeuwen in het Huygenspark in elk geval niet is te wijten aan het West-Nijlvirus Dit virus komt regelmatig bij trekvogels voor. Dit virus komt geregeld voor onder trekvogels. Ook zijn de dieren negatief getest op het usutuvirus, een vogelziekte die bij merels voorkomt. Of het om een ander virus of vergiftiging gaat, is nog niet bekend.

De doodsoorzaak van de vogels wordt verder onderzocht door Wageningen Bioveterinary Research (Lelystad), Dutch Wildlife Health Centre (Utrecht), Erasmus University (Rotterdam) en Universiteit Gent. De eerste uitslagen worden halverwege november 2018 verwacht.

De eerste uitslagen worden halverwege november 2018 verwacht. Tot zover is de bewering dat de vogels volkomen gezond waren en aan hartfalen stierven voorbarig en onjuist, omdat er nog geen gefundeerde bevindingen over bekend zijn.

Feitencheck 4: De 5G-Tests

In Nederland worden natuurlijk ook 5G-masten neergezet en getest. We vonden ook een antenne in de buurt van het “HS-telecentrum”, echter gaat het hier om een G4-antennen.

Screenshot mimikama.at

Screenshot mimikama.at

Nu is de vraag, waar zich de G5-antennes bevinden, nog niet beantwoord. Dat is geen groot geheim, maar wordt officieel onder de projectnaam „5Groningen“ gecommuniceerd. Onder die naam hebben 10 bedrijven zich verenigd, o.a. Vodafone, Huawei en Ericsson, die de mogelijkheden van 5G bijvoorbeeld voor smarte huishoudelijke apparaten testen.

Ook de locaties van de 5G-antennes zijn bekend en worden op verschillende sites genoemd:

– Amsterdam Zuidoost

– op een boerderij in Drenthe

– in de haven van Rotterdam

– langs de snelweg in de buurt van Helmond

De hierboven al genoemde vogelopvang, “Vogelopvang de Wulp” stelde een vraag aan het „Antennebureau“, om de huidige stand van de G5-tests na te vragen. Hun antwoord: “Er vinden geen tests voor 5G-antennes plaats in Den Haag.”

Update 13.11.2018

Inmiddels hebben we antwoord gekregen op onze vraag die we de stad Den Haag hadden gesteld,

„Thank you for your question regarding the dead birds in the Huygenspark in The Hague.

The Dutch Radiocommunications Agency have confirmed to us that there have been no 5G-tests around the Huygenspark. At this point, we do not yet have more information regarding the possible cause of death.

As you can see on our site, several research institutions are currently still investigating on the cause of death.“

Dus is de bewering dat de vogels door straling van een 5G-antenne gestorven zijn ook onjuist.

Conclusie

De enige waarheid in het artikel van “connectiv events” zijn de dode vogels en de plaats waar het is gebeurd. De vogels stierven niet plotseling, maar werden op verschillende dagen onder de bomen gevonden. Ook waren niet alle vogels betroffen, maar alleen maar spreeuwen. Daarbij zijn er geen uitspraken bekend, dat ze telkens op hetzelfde tijdstip stierven en er werden ook geen eenden met vreemd gedrag gezien.

Verder is er geen bewijs dat er daadwerkelijk 5G-tests in Den Haag worden of werden uitgevoerd. Er zijn sinds april 2018 5G-tests op vier verschillende plaatsen in Nederland, echter werden op deze plaatsen geen plotselinge vogeldoden geregistreerd.

Dus is het artikel van “connectiv events” over vogels die door 5G-straling stierven als feitelijk onjuist te classificeren. De uitspraken van getuigen zijn niet te verifiëren, de beschrijving van de gebeurtenissen is dramatisch overdreven, de doodsoorzaak verzonnen, de bewijzen niet aanwezig.

Vertaling: Petra, mimikama.nl


Hinweis: Dieser Inhalt gibt den Stand der Dinge wieder, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell
war. Die Wiedergabe einzelner Bilder, Screenshots, Einbettungen oder Videosequenzen dient zur
Auseinandersetzung der Sache mit dem Thema.

  • Mit deiner Hilfe unterstützt du eine der wichtigsten unabhängigen Informationsquellen zum Thema Fake News und Verbraucherschutz im deutschsprachigen Raum. Ein unabhängiges und für jeden frei zugängliches Informationsmedium ist in Zeiten von Fake News, aber auch Message Control besonders wichtig. Wir sind seit 2011 bestrebt, allen Internetnutzern stets hochwertige Faktenchecks zu bieten.  Dies soll es auch langfristig bleiben. Dafür brauchen wir jetzt deine Unterstützung!

Mehr von Mimikama